`
 

Langhuset

 

 
 • U-bord 40 personer
 • Klasse: 80 personer
 • Kino oppsett: 100 personer
 • Runde bord: 6 stykk x 8 personer = 48 personer
 • Gruppe bord: 9 stykk x 6 personer = 54 personer
 • Prosjektor med HDMI og VGA tilkobling
 • 2 VGA forbindelser
 • Musikk høyttalere
 • 1 stykk trådløs MIC + 1 stykk håndholdt mikrofon
 • Egen tilhørende pauserom
 • Innebygd teleslynge
 • Whiteboard & Flipover
 
 

Her finner du oss